OUR SERVICES

เราเปิดให้บริการทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีในธุรกิจโฮสติ้งเราจะนำคุณก้าวสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาระบบออนไลน์และขับเคลื่อนโดยใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านโซลูชั่นสำหรับโฮสติ้งที่ทันสมัยของเราเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

VPS : Virtual Private Server
VPS เป็นบริการ Virtual Private Server ที่เป็นทางเลือกในการมี Server ไว้ใช้งาน โดยมีรูปแบบเหมือนกับ Server ส่วนตัวทุกอย่าง แต่มีความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งสามารถกำหนดจำนวน Core CPU , Ram , Hard disk ที่ต้องการใช้งานได้ตามความต้องการ
 • ประหยัด ในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ สามารถเริ่มใช้บริการ VPS ได้ในงบประมาณที่ควบคุมได้ และได้ความสามารถเหมือนกับเครื่อง Server จริงๆ
 • มีความยืดหยุด สามารถปรับขนาดของ Server ได้ตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่ม Hard disk , การเพิ่มจำนวน CPU , หรือการเพิ่มหน่วยความจำ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่
 • มีความปลอดภัยของข้อมูล ที่เก็บข้อมูลมีความเร็วสูงและมีการใช้ RAID Technology ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงมีการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา
 • ระบบเครือข่ายความเร็วสูง เชื่อมต่อกับระบบ Internet ในประเทศด้วยความเร็วระดับ Gbps
 • ไม่ต้องร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครื่องคนอื่น เพราะ VPS เป็นเหมือนเครื่อง Server ส่วนตัวจริงๆ
 • มีหมายเลข IP Address ประจำเครื่องจริง
 • มีการดูแลตลอดการใช้งาน
img
VPN Solution
VPN (Virtual Private Network) เป็นบริการสร้างเส้นทางระบบเครือข่ายส่วนตัวเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่าง 2 Site ผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะที่ใช้งานอยู่ ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยจากการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การสร้างวงจรเสมือน VPN สามารถทำได้โดยใช้เครือข่าย Internet และสร้างเครือข่ายเสมือนวิ่งอยู่บน Internet อีกที ทำให้ค่าใช้จ่ายหลักจะมีเพียงค่า Internet ที่ใช้อยู่ โดยส่วนมากจะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากถึง 40%-50% ของการเช่าวงจร Leased Line ทั่วไป
 • มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตัว VPN จะมีการเข้ารหัสของข้อมูล จะมีเพียงผู้รับปลายทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้การรับส่งข้อมูลนี้มีความปลอดภัยของข้อมูล
 • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้ในทันที โดยไม่ยึดติดกับสถานที่ที่ติดตั้ง
 • มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากเป็นระบบที่ทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายสาธารณะ ตัว VPN จะมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วตามความเร็วของระบบเครือข่ายสาธารณะนั้นๆ
img
Backup Solution
ระบบสำรองข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากที่ขาดไม่ได้ในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องการความเสียหายข้อมูลจากปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ransomware , malware หรือ virus computer
Web Hosting
เวปโฮสติ้ง (Web Hosting) เป็นบริการที่ให้ลูกค้านำข้อมูลจัดทำเป็น Web site เพื่อใช้งานต่างๆ พร้อมสนับสนุนระบบฐานข้อมูล (Database) สำหรับ Web site โดยสามารถกำหนดจำนวนของพื้นที่จัดเก็บ , จำนวนฐานข้อมูล , โดเมนหลัก และโดเมนรอง
Mail Collaboration
ให้บริการทำระบบ Mail Server สำหรับองค์กรผ่านระบบ Zimba โดยสามารถ Integrated เข้ากับระบบ Active Directory และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Clients ที่ใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้ e-mail จำนวนมาก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
img
Invisible Server
บริการการซ่อน IP ของ Server จริงผ่านการทำ Revert Proxy ทำให้สามารถซ่อนตำแหน่งที่อยู่ของ Server จริงได้ เพื่อลดปัญหาการถูกโจมตี และความพยายาม Hack ระบบ
Co-Location
บริการ Co-Location ในการรับฝากวางเครื่อง Server ซึ่งอยู่ใน Data Center ที่มีระบบระบายอากาศ , ระบบควบคุมความชื้น , ระบบดับเพลิง , ระบบสำรองไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานสากลที่ทำให้เครื่องที่นำมาฝากไว้ สามารถทำงานได้อย่างปกติ และมีเสถียรภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการดูแลการเข้าถึงเครื่องที่จะเข้าถึงได้ก็เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต โดยต้องทำเรื่องยินยอมในการเข้าถึงอุปกรณ์